AKTIVITETSKALENDER 2021
2021

Aktivitets Kalender 2022


        Den 26.2   Gule ærter/Gullashsuppe

        Den 1.5     Gede konkurrence

        Den 7.5     Standerhejsning

        Den 23.6   Sct. Hans

        Den 25.6   Sommerfest

        Den 9.7     Sejltur til Kongensbro

        Den 13.8   Tange sø festival

        Den 20.8   Sejltut til Kongensbro

        Den ?        Sejltur med Gjern Natur

        Den 10.9   Tour de Gudenaa

        Den  8.10  Standerstrygning

        Den 3.12   Julefrokost

        2023

        Den 21.1    Skipperlabskovs

        Den 2.2      Generalforsamling

        Den 25.2    Gule ærter

         

                            

 

 Siden redigeres jævnligt

 

Tilmelding kan ske via opslag i klubhuset eller hjemmesiden