AKTIVITETSKALENDER 2021
2021

Aktivitets kalender 2021


Indbydelse til generalforsamling i ASK

d. 31.maj 2021 kl. 19.00 i klubhuset 

 

Dagsorden

 

Valg af dirigent

 

Formandens beretning v. Kristian Graugaard

Aflæggelse af regnskab v. Christian Sørensen

Aflæggelse af regnskab ”velfærdskassen” v. Ulrik Andersen

 

Valg til bestyrelse  -  på valg er:

 

Kristian Graugaard, Formand

Per Christensen, Sekretær 

Alex Mortensen, Næstformand  (udgår af bestyrelsen)

 

Valg af suppleanter til betyrelse – på valg er:

 

Karen Mogensen

Erik Overgård – ikke mere valgbar

 

Valg af revisorer – på valg er :

Per Andersen

Keld Thomsen

 

Valg af fanebærer – på valg er:

 

Per Andersen

 

Ændring af vedtægter:

 

1 - § 7  Der tilføjes, at vedtægtsændringer skal godkendes af Silkeborg kommune!

2 - § 13 2. afsnit – Der tilføjes; Vedtages opløsning, tager generalforsamlingen stiling til 

                              hvorledes foreningens formue, samt øvrige aktiver kan fordeles til almen 

                              nyttige formål i lokalsamfundet i Silkeborg Kommune

 

Indkomne forslag:

 

Eventuelt

 

Husk tilmelding til mødet ved opslag i klubben eller via mail. Senest d. 27.05.2021

 

På bestyrelsens vegne

Kristian Graugaard    

      

       

                            

 

 Siden redigeres jævnligt

 

Tilmelding kan ske via opslag i klubhuset eller hjemmesiden