VELKOMMEN TIL ANS SEJLKLUB

                         ADVENTSHYGGE

                         Med gløgg og æbleskiver

                  Søndag den 17.12.2023 kl.13-15

                Tilmelding senest den 14.12.2023

Kontingent for 2023


Hej Ask medlem

Her kommer opkrævning for kontingent år 2023

kontingentet skal jvnf. vedtægter betales senest den.01.02.2023

Priser. A-medlem kr. 2000,oo

B-medlem kr. 3.500,00

jolleplads kr. 1.000,00

C-medlem (bomnøgle) kr. 500,00

D-medlem (støttemedlem) kr.200,00

Beløbet skal indbetales på konto: 2331-5369170661

Stiftet 1973


Ans Sejlklub startede ved bredden af Tange Sø ved Ans By.

I starten havde flere af byens borgere blot deres mindre både fortøjet ved søbredden.

Flere fandt fornøjelse af at bruge søen, og i 1971 startede de første aktiviteter med henblik på at få startet en sejlklub. Den 2. august 1973 blev Ans Sejlklub officielt startet.

Stifterne var dengang primært borgere fra Ans By, og stifterne var også medlemmer af Ans Borgerforening.

Ans Sejlklub har også i dag et godt samarbejde med Ans Borgerforening, og har også fortsat tilknytning til Borgerforeningen.

Efter starten af klubben blev landgangsbroerne i søen ved havneområdet efterhånden udvidet, og der blev bygget klubhus og ophaler sted. Borgere uden for Ans By viste efterhånden også interesse for at bruge det flotte område ved Tange Sø.

I dag kommer klubbens medlemmer primært fra Ans By og området omkring Tange Sø. Klubbens medlemmer kommer fra alle samfundslag blandt unge og ældre.

Der sejles i dag med fiskejoller, enkelte sejljoller samt mindre og større motorbåde.

I 1990 afløste den nuværende havn de vind omsuste pladser ved broerne ud for ophaler stedet.

Byggeperioden var kun 3 måneder med brug af gravemaskiner og frivillig arbejdskraft fra klubbens medlemmer. I takt med at der er kommet flere medlemmer og aktiviteterne er øget, er klubhuset blevet udbygget over flere gange, og fremstår i dag indbydende med en flot udsigt over Tange Sø og havneområdet.