*************** ASK`S VISION 2015 ***********

Klubbens formål er sammenhold mellem bådejere og at fremme sejladsen på Tange Sø.

Ligeledes skal det være sjovt for klubbens medlemmer at komme her, og andre skal have lyst til at komme her.


Klubbens hjemmeside opdateres.

Information fra bestyrelsen til medlemmerne opdateres, og ligeledes fra medlemmerne til bestyrelsen med ris og ros, når tingene opstår.

                          AT SEJLE ER AT LEVE

A S K