ASK

Bestyrelsen  

Regulativ 27-01-12

Ans Sejlklub er til rekreativt formål, hvor vi ved fælles hjælp søger at få det bedst muligt, og med hensyntagen til hinanden.

Klubbens aktiviteter sker med størst mulig  brug af arbejdskraft fra medlemmerne  for at styrke sammenholdet og holde udgifterne nede.

Det forventes, at medlemmerne  er behjælpelig ved arbejdsaktiviteter,  fester, udflugter med videre, som for eksempel aktivitetsdag, opstilling før en fest, og oprydning efter festen.

Primært er brug af klubhuset til fælles klubaktiviteter, der altid prioriteres højest.

Efter brug rydder man op efter sig selv og sine gæster.

Ved benyttelse af klubhuset til andre formål skal følgende regler overholdes:

Der skal altid være pænt og ryddeligt. Det vil sige, at askebægre tømmes, alle flasker bæres over i skurvogn, og møbler stilles på plads, når klubhuset forlades.

Opvask skal i maskinen. Er den fuld, tømmes eller startes den.

Snavset privat køkkentøj må ikke stå i længere tid i  klubhuset.

Dersom ovn eller komfur benyttes, skal det afleveres i rengjort stand.

Der må overnattes i klubhuset uden beregning natten efter en fælles aktivitet i klubregi, eller natten efter leje af klubhus. Der må forsat kun ske efter forudgående aftale med bestyrelsen eller klubhusudvalget,da klubhuset kan være optaget til anden side.Klubhuset skal efterlades ryddeligt. 

Når skraldeposen ved Lagunen er fuld, udskiftes posen og medbringes til klubbens affaldscontainer.

Brug af åben ild ved Lagunen er ikke tilladt.

Jernbanevognen er primært til klubbens fælles ting.

Sekundært kan medlemmerne have sejladsrelaterede ting i rimeligt omfang. Tingene skal være afmærkede med båd nr. Efter brug lægges værktøj på plads, og man rydder op.

Når jernbanevogn og klubhus forlades, skal disse aflåses, medmindre de er under opsyn.

ASK`s toiletter er ikke offentlige, og skal aflåses efter brug.

På havnearealerne skal hunde være i snor,og i klubhus er hundefri zone. 

Ophalerstedet skal aflåses straks efter søsætning eller ophaling.

Ophalerstedet må alene bruges af bådpladshavere i Ans Marina, eller af lovligt erhvervede nøglemedlemmer til ophalerstedet.

Alle både skal være påført korrekt registreringsnummer til Gudenåsystemet før søsætning.

Det er med Araberskrift på begge sider af stævnen i en afvigende farve,  minimum 10 cm høje og 1,5 cm skriftsbredde. 

Max fart i søen er 5 knob.

Græsslåning klubarealer og tømning skraldeposer ved havnen foregår efter tur ifølge opslag.

Før fiskeri i søen skal der erhverves fiskekort, f.eks hos Statoil, samt evt offentligt fisketegn.

Gudenåcentrales regler og offentlige regler skal overholdes.