INFO TAVLE FRA BESTYRELSEN

Referater fra bestyrelsesmøder .

Skrevet af Sekretær, d. 10-05-2017

Ekstraordinær generalforsamling.

Der blev 06.05.17. afholdt EG i ASK med 3 punkter til 2. afstemning.

9 fremmødte/stemmeberettiget A medlemmer.

Pkt.1: Kontingentfristen flyttes til 01.03.
Vedtaget.

Pkt. 2: Vedr. delvis lukning af klubhus fra 01.11.
til 15.03. begge dage incl.
Vedtaget.

Pkt. 3: Der skal være stemmeret til både A og B
medlemmer.
Vedtaget.

Herefter var der Standerhejsning som foregik i fantastisk vejr med høj sol.

Resten af dagen gik med besøg hos Ans IF Søsport og MTB, samt sejlture med Solbåden og i egne både.

Tak til alle fremmødte, med ønske om en god sæson og godt sejlervejr.
E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Sekretær, d. 28-04-2017

Bestyrelsen retter igen-igen en kæmpe stor tak til alle fremmødte medlemmer for deres store indsats på arbejds dagene, lørdage, søndage og hverdage.
Ikke nok med vi fik udført mange opgaver så som færdiggørelse af terrasser med fliser, fejning/oliering af broer, oprydning og bort kørsel af affald, oprensning af havneudløb, udbedring af nedløb/afløb ved klubhusets vestside, men også nogle fantastiske timer med kanon godt humør og kammeratskab.
Til dem som desværre var forhindret i deltagelse, kan vi kun opfordre til at deltage fremover, ved kommende projekter.
Husk at det stærkeste hold, er sammenhold.
Igen tak for indsatsen, og vel mødt i ASK.

E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af bestyrelsen, d. 16-04-2017

Ekstraordinær generalforsamling
d. 06.05.2017.

3 punkter til 2. afstemning.

§ 3. Kontingentfristen skal flyttes fra
d. 01.05 til d. 01.03

Vedr. lukning af klubhus:
Det er op til bestyrelsen at bestemme
om klubhuset skal være delvis vinterlukket
fra d. 01.11 til d. 15.03.
begge dage incl.

§ 7. Der skal være stemmeret til både
A og B medlemmer.

Skrevet af Kristian Graugaard, d. 16-04-2017

Indbydelse til ekstra arbejdsdag d.22.04.2017 kl 8.00 med bla. følgende arbejdsopgaver;
Lægning af fliser i borde/bænke områder
Fejning af broer - event. oliering
Oprydning bag banevogn
- og hvad der lige falder for!
Tilmelding i klubhuset

mvh
Bestyrelsen

E-mail:

@live.dk

kgraugaard

Skrevet af Sekretær, d. 13-04-2017

Bestyrelsesmøde 11.04.17.

Tilstede: Kristian, Svend, Per, Basse, Preben.

Regnskab: Godkendt.

Medlemslisten opdateret.

Havnefoged kontakter medlemmer i restance, og inddriver om nødvendigt udleverede nøgler, hvis medlemskabet bortfalder.

Løsninger/Pris omkring overvågning, samt elektronisk bomsystem undersøges.

Sammen med øvrige foreninger, rettes skriftligt kontakt til Kommunen vedrørende en langtidsholdbar løsning omkring grusvejen.

Der etableres system med bimåler ved stander i havneområde, så der fremover kan opkræves beløb for forbrug til opvarmning af både.

Begge terrasser klargøres og flisebelægges.

Udløbet fra havnebassinet renses op, og området bag banevognen ryddes op og planeres.

Der er arbejdsdag den 22.04.17. kl. 08:00

Husk ekstra ordinær generalforsamling den 06.05.17. kl. 13:00

Umiddelbart herefter Standerhejsning med efterfølgende kaffe og wienerbrød.

Kl. 14:00 ankommer Solbåden, og der er Åbent Hus i ASK.

Næste BM: Aftales senere.

VEL MØDT TIL EN NY OG SPÆNDENDE SÆSON I ASK.

E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Kristian Graugaard, d. 27-03-2017

Information vedr. tilbygning til klubhus.
Jeg har afleveret nye målfaste tegninger med detaljerede oplysninger til indretning af toiletdelen. Vi skal efter krav fra kommunen indrette et handicaptoilet. På tegningen er der endvidere en skitse til indretning af køkkendelen, men vi har ikke penge til et nyt endnu.
Der er også søgt om tilladelse til en permanent overdækning af terrassen mod vest.
Projekterne skal nu i høring i 14 dage, og derefter er der indsigelsesfrist i 4 uger, så det er ikke "lige om hjørnet" med tilladelse. Vi afventer med spænding!
pbv
Kristian Graugaard

Skrevet af Sekretær, d. 17-03-2017

Bestyrelsesmøde 14.03.17.

Tilstede: Kristian, Svend, Per, Basse, Preben.

Møde med kommunen vedrørende Byggetilladelsen.

Kommunen oplyser, at de ikke har modtaget tegninger med korrekte målestoksforhold, og derfor ikke har behandlet ansøgningen.

Endvidere er der krav omkring branddøre, handicapdøre samt handicaptoilet, der skal være på plads.

Vi klargør omgående tegninger som kræves, og afleverer hurtigst muligt, så byggetilladelsen kan færdigbehandles, og derefter til nabo høring i 4 uger.

Herefter må vi se, hvornår vi kommer i gang.

Bestilles nu: Telt og musik til Sommerfesten.

Kontaktes nu: Tryg forsikring.

Næste BM.: Aftales senere.

E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Sekretær, d. 22-02-2017

Bestyrelsesmøde 21.02.17.

Gennemgang af referat fra Generalforsamling: Godkendt (se hjemmesiden).

Regnskab: Godkendt.

Øl regnskab: Godkendt.

Ulrik Andersen fortsætter styring af ølsalg-opfyldning-øl regnskab.

Plan for nye og eksisterende sponsorer udarbejdes.

Års kalender for nye sæson (se hjemmesiden).

Plan for aktivitetsdagen 25.03.17. (ses også på hjemmesiden, samt senere opslag i klubben med tilmelding):

Fliser omkring havnebassinet ligges om.
Oprydning af banevogn samt almen oprydning.
Hele ASK området rives og afpudses.
Tilsætning af nye skærver.
Borde/bænke olieres hvis vejret tillader.
Punkteret rude i klubhus udskiftes.
Støbning ved Jollepladsen.
Bøjer klargøres.

Forsikringer gennemgås og justeres, bla.med stormskade som tidligere.

Kommunen kontaktes igen-igen angående byggetilladelsen.

Konstituering af besryrelsen:
Formand: Kristian Graugaard.
Næstformand: Søren Lau Pedersen.
Kasser: Svend Asmussen.
Havnefoged: Per Nielsen.
Sekretær: Preben Duch.

Næste BM.: Tirsdag 14.03.17. Kl. 19:00

VEL MØDT TIL DEN KOMMENDE SÆSON I ASK

TA' DIT GODE HUMØR MED.E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Sekretæren , d. 07-11-2016

Ekstra ordinær bestyrelsesmøde 06.11.16

Tilstede: Søren-Svend-Ulrik-Preben.

Bestyrelsen har dags dato besluttet ikke at aflåse klubhuset.

Åbningstider tages op på kommende Generalforsamling.

Taget i køkkenområdet er utæt.
Søren og Jes undersøger problemet og udbedrer.

Udsugning i rygerum efterses og renses.

Der indkøbes 4 nye EL radiatorer da de eksisterende ikke mere fungerer optimalt.

Borde/bænke er fjernet og kørt til vinteropbevaring.

Næste BM.: Aftales internt.

E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Sekretæren , d. 10-10-2016

Vedrørende ekstraordinær Generalforsamling 08 10 16

Fremmødte stemmeberettiget medlemmer 10

Pg3: Kontingent fra 01-01 til 31-12 stemte 6 for 3 mod 1 blank

Pg16: Alder for æresmedlemmer fra 75 til 67 år stemte 9 for 1 blank

Tak til alle fremmødte for en god og hyggelig dagE-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Sekretæren, d. 06-10-2016

Bestyrelsesmøde 04-10-16

Tilstede: Søren, Svend, Ulrik og Preben

1: Ref.fra sidste BM.: Godkendt

2: Regnskab: Godkendt

3: Øl regnskab: Godkendt

4: Ekstra ordinær GF. d. 08-10-16 er varslet.

5: Evt.: Banevognen roder: Alle der har noget unødigt eller ikke her tilhørende liggende, bedes få det fjernet.

6: Næste BM.: Tidspunkt fastsættes senere.

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK

STANDERSTRYGNING 08-10-16, kl. 14:00
LIGE EFTER EKSTRA ORDINÆR GF.

KLUBHUSET OVERGÅRD TIL VINTERPROGRAM, MED KLUB ÅBENT FRA 01-11-16 TIL 15-03-17 PÅ FREDAGE FRA KL.12:00 TIL SØNDAGE (AFTEN).

E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af BESTYRELSEN, d. 22-09-2016

EKSTARORDINÆR GENERALFORSAMLIG:
D. 08.10.16 KL. 14.00.
FLG. PUNKTER TIL 2. AFSTEMNING:
§ 3.
KONTINGENTINDBETALING FLYTTES SÅ INDBETALINGEN ER 01.01 OG GÆLDER TIL 31-12.

§ 16.
ALDEREN FOR AT KAN BLIVE ÆRESMEDLEM ÆNDRES FRA 75 TIL 67 ÅR.

Skrevet af Sekretæren, d. 17-08-2016

Rettelse til BM 16-08-2016

UPS.....

Tilstede: Jes, Søren, Svend, Ulrik, Alex og Preben.

E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Sekretæren, d. 17-08-2016

Bestyrelsesmøde 16-08-2016

Tilstede: Jes, Søren, Svend, Alex og Preben

1: Ref. fra sidste BM: Godkendt

2: Regnskab: Godkendt

3: Øl regnskab: Godkendt

4: Folkefestival 20-08-16: Jes, Per N. og Ulrik klipper siv ved gl. kanoplads.

Per A. opsætter skilte.

Klubbens medlemmer kan grille i havnen, for egen regning.

5: Gjern Natur 26-08-16: Vi finder det antal både, der skal bruges til 45 gæster.

Tilmeldingsliste opsættes i klubben.

6: Tour de Gudenå 03-09-16: Opslag i klubben med tilmeldingsliste.

7: Evt.: Formand Jes Jessen har dags dato, grundet huskøb andet steds, ønsket at fratræde i bestyrelsen, men vil fortsat være medlem af klubben, samt deltage i bla. nybyggeriet.

Den øvrige bestyrelse takker af hjertet Jes for hans store arbejde/indsats i og for klubben.

Næstformand Søren Lau Pedersen, indtræder fra dags dato som formand, indtil Generalforsamlingen i Februar 2017.

Suppleant Kristian(Bobbe)Rasmussen indtræder i bestyrelsen fra dags dato.

8: Næste BM.: Tirsdag 04-10-2016, kl. 19:00 i klubben.


E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Sekretær , d. 28-06-2016

TRYKFEJL............

SOMMERFESTEN ER 02.07.16.

Beklager fejlen! ! ! ! ! !


E-mail:

prebenduch

@gmail.com