Valg af dirigent: Niels Anton Boskov

Indkaldelsen er lovlig varslet. 17 fremmødte, 14 stemmeberettiget.

Formandens beretning v/ Jes Jessen

Aflæggelse af regnskab v/ svend Asmussen Godkendt

Valg af bestyrelse:

Svend Asmussen            Genvalgt

Søren L. Pedersen          Genvalgt

Ulrik Andersen              Genvalgt

Preben Duch                  Ny ( valgt for 1 år )

1. Suppleant                  Kristian Rasmussen

2. Suppleant                  Alex Mortensen

Revisor:

Karsten Veggerby,  Per Andersen

Revisor suppleanter:

Kjeld Thomsen,  Christian Sørensen

Fanebærer: Per Andersen

Indkomne forslag:

Kontingentindbetaling flyttes fra 01.03 til 01-01

Vedtaget 1. gang.

Alder på æresmedlemmer ændres fra 75 år til 67 år.

Vedtaget 1. gang

Eventuelt:

Afstemning om lukning af klubhuset i vinterperioden.

Fra 01.11 til 15.03

Dog åben fredag, lørdag og søndag.

Der blev afstemt om dette ved håndsoprækning:

11 for

3 mod