INFO TAVLE FRA BESTYRELSEN

Referater fra bestyrelsesmøder .

Skrevet af Sekretær , d. 28-06-2016

Bestyrelsesmøde 28.06.16.

SOMMERFESTEN 02.06.16

Telt kommer Fredag 01.07.16 kl.ca.14.00

Hjælp hertil: Kristian,Ulrik,Alex,Bobbe og måske Basse.
Andre støder til senere efter daglig arbejde.

Svend sørger for Service til 35 personer.

Ulrik sørger for diverse tilbehør.

Musikken stilles op lørdag 02.07.16. formiddag.

Oprydning søndag foregår ved fælles hjælp.

DER MÅ GERNE MEDBRINGES DRIKKEVARER.

DER KAN OGSÅ KØBES ØL OG VAND I KLUBBEN.

GOD SOMMERFEST OG HUSK DET GODE HUMØR.

E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Henny Nielsen , d. 24-06-2016

Hej jeg hedder Henney Nielsen .
.vil gerne være passiv medlem . .bor Marsvej 12 C.
8881 Thorsø .
Ken der Vicki og Henning

E-mail:

Hennygolf

@msn.com

Skrevet af Sekretæren, d. 08-06-2016

d.08-06-2016

Bestyrelsesmøde d. 07-06-2016

Tilstede: Jes, Søren, Svend, Ulrik, Alex og Preben.

1: Referat fra sidste møde: Godkendt.

2: Fremlæggelse af regnskab: Godkendt.

3: Fremlæggelse af øl-regnskab: Godkendt

4: Sommerfest 02-07-16 Kl. 18:30
Musik ved Almind Duo er bestilt.
Bespisning er næsten på plads.Vi forventer en kuvert pris på Kr.150,00-200,00.

5: Rep. af Jollepladsen: Jes køber træ til nyt bolværk, ensartet med eksisterende i havnen, og monteres snarest.

6: Tømning af tank ved toiletter: Fortsætter i samme interval, som tidligere aftalt.

7: Møde med Tange Sø Folk Festival: Vi afholder møde 14-06-16 kl.19:00, hvor vi aftaler hvordan vi denne gang kan lave samarbejde.

8: Eventuelt: Der arbejdes fortsat med sponsoraftaler.
Nyt glas til opslagstavle isættes snarest.
Ringe monteres ved havne indløb ved bom, så der kan fortøjres her.

9: Næste BM: 28-06-16 kl. 19:00 i klubhuset.

E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Sekretæren, d. 21-04-2016

Rettelse til BM 19-04-16

pkt.9

Eftersåning af græs: Er udført.....

E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Sekretæren, d. 21-04-2016

Bestyrelsesmøde 19.04.16.

Tilstede: Jes,Søren,Svend,Ulrik,Preben

1. Referat fra sidste møde er godkendt.

2. Fremlæggelse af regnskab er godkendt.

3. Ølregnskab er godkendt.

4. Geddetur 1. Maj: Tilmelding på hjemmesiden
eller på opslag i klubben.
Per Andersen forestår dagen med
rundstykker og diverse.

5. Stander hejsning 7. Maj: Svend sørger for
Indkøb af wienerbrød til kaffen.

6. Priser på ombygning: De endelige priser er
nu på plads.
Tømrerentpr. Kr.78.000
VVS entreprise. Kr. 50.000
El entrpr. Kr. 20.000
Maler entrpr. Kr. 10.000
Sokkel/Kloark entrpr. Kr. 20.000
Flise entrpr. Kr. 20.000
Total entreprise: Kr. 198.000

7. Græsslåning: Udføres fremover af lejet
Havemanden.

8. Rengøring af klubhus: Udføres fremover at
Rikke Pedersen.

9. Eftersøgning af gæs: Er udført.

10. Maling af broer: Udføres af Ulrik.

11. Sponsorer: Der arbejdes fortsat på opgaven

12. Pinsetur: Svend sørger for morgen komplet

13. Evt.: Preben indkøber duge i flere farver.

14. Næste BM.: Dato fastsættes senere.

TILMELDING TIL GEDDETUR TIL
PER ANDERSEN 21296009

MALING AF BROER: KONTAKT ULRIK 24450578

Vel mødt til en ny sejler sæson.

E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Sekretær, d. 19-03-2016

Bestyrelsen er stolte, og retter en stor tak til 20 fremmødte på aktivitetsdagen.

Der blev ydet en kanon indsats i de forskellige grupperinger, lige fra klubhus, banevogn, havneområder, samt renovering af bænke.

Til jer som desværre ikke kunne komme, kan vi oplyse at indvendig klubhus og toiletter incl.skabe og service, samt udvendig klubhus, tag, tagrender og gangbro er rengjort.

Havne området, plus øvrige arealer er trimmet og påført nyt mul, samt græsfrø.

Banevogn er tømt for unødige ting og sager, og kørt på lossepladsen.

Sidst men ikke mindst, er samtlige bænkesæt restaureret med nyt træ, samt brændemærket med ASK.

Endnu engang tak for en god og hyggelig arbejdsdag.

Vel mødt i ASK til en ny og spændende sejler sæson, som forhåbentlig snart er aktuel vejr mæssigt set, og Husk

AT SEJLE ER AT LEVE.

E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Sekretær: Preben, d. 09-03-2016

Skrevet af Preben 09.03.2016
Tilstede: Jes, Søren, Svend, Ulrik, Kristian
(Bobbe), Alex og Preben.
Bestyrelsesmøde 08-03-2016
1. Referat fra sidste møde. Godkent
2. Fremlæggelse af regnskab. Godkendt
3. Fremlæggelse af øl-regnskab. Godkendt
4. Ny tilbygning. Tegninger er klar,
Pris tømmerentrprise. Godkendt
Pris øvrige. Ikke endeligt på plads.
(forventes klar til næste BM.)
5. Gøremål vedr.aktivitetsdag 19-03-2016,
er på plads,
6. Sponsortavle. Søren og Svend finder
nye, samt kontakter eksisterende
fornyelse.
7. Evt. Man er velkommen til at
medbringe/nyde alkoholfrie øl i klubben
Telt og musik til sommerfesten 02-07-16
bestilles.
Der arbejdes på fornyelse, af kontrakt
med Gudenåcentralen.
8. Næste BM, Tirsdag 19.-04-2016

E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af svend, d. 08-02-2016

Bestyrelsesmøde d. 04.02.2016
Konstituering af bestyrelsen:
Formand: Jes Jessen
Næstformand: Søren L. Pedersen
Kasserer: Svend Asmussen
Sekretær: Preben Buch
Bestyrelsesmedlem: Ulrik Andersen

Byggetilladelse til toiletter:
Opmåles og indsendes snarest.

Der indkøbes 3 nye radiatorer til klubhuset

Jes indkøber træ til bordene i havnen.

Næste møde: d. 08.03.2016

Skrevet af Christian Sekretær, d. 15-01-2016

Bestyrelsesmøde d. 13/1 2016

Tilstede: Jes, Søren, Svend, Ulrik, Christian

1. Christian udtræder af bestyrelsen pr. 1/2 2016 Godkendt.

2. Konti. Godkendt

3. Oplæg til generalforsamling kommer på mail.

4. Forslag til vedtægtsændring skal være formanden i hænde senest d. 18/1 2016

5. Tilmelding til generalforsamling mht. mad, send venligst en mail eller kontakt Svend

6. Næste møde er efter generalforsamling

7. Evt. intet at bemærke

E-mail:

christian2504

@jubii.dk

Skrevet af Christian Sekretær, d. 24-11-2015

Bestyrelsesmøde d. 23/11 2015

Tilstede: Jes, Søren, Ulrik, Svend, Christian

1. Skipperlabskovs d. 16/1 kl. 1300 Svend undersøger pris og hænger tilmeldings seddel op i klubben

2. Generalforsamling d. 1/2 2016 kl. 1900 Husk at indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før

3. Konti (ingen bemærkninger)

4. Guleærter er der nogen der har lyst til at stå for det kan i kontakte Jes

5. EVT

6. Næste møde d. 13/1 2016

E-mail:

christian2504

@jubii.dk

Skrevet af Christian Sekretær, d. 21-10-2015

Bestyrelsesmøde d. 20/10 2015

Tilstede: Jes-Søren-Ulrik-Svend-Christian

1. Godkendelse af referat. Godkendt

2. Godkendelse af konti. Godkendt

3. Indkøbt lås i banevogn og køkken 827,46

4. Julefrokost i klubben d. 5/12 opslag i klubben med menu og pris ca. 150 krpr person.

5. Aktivitets kalender kan findes på hjemmesiden

6. Møde med tour de gudenå i starten af 2016

7. Evt Søren ville gerne have hjælp til fældning af træer (Jes- Christian)

8. Næste møde d. 24/11 2015

E-mail:

christian2504

@jubii.dk

Skrevet af Christian Sekretær, d. 01-10-2015

Bestyrelsesmøde d. 22/9 2015

1. Godkendelse af referat. Godkendt

2. Fremlæggelse af konti. Godkendt

3. Forslag fra Kristian Bobbe:
Der er forslag til den lange vinter vi skal igennem, bla. en tur til Hancock i Skive, og andre ideer man kan bruge tiden på her i vores pause. opslag vil komme op.

4. Fældning af træer. Er i gang, og vi håber alle på nogen renere både på styrbord side i havnen.

5. Oprensning af slæbested. er sat i værk.

6. Fælles ophaler dag. Snak sammen (det er altid sjovere at gøre noget sammen.

7. Standerstrygning. Der er kaffe og Wienerbrød i klubben.

8. Automat til øl og sodavand. Møde holdes senere.

9. Rengøring af køkken. Vi får muligvis Nanna til at gøre det.

10. Rykker til ubetalt kontingent. Svend ordner det hurtigst mulig.

11. Opkrævning af græsslåning. Kommer op på næste generalforsamling.

12. Gas til klubhuset bliver først indkøbt d. 1/11 og max 2 flasker om måneden.

13 Evt. Møde med gudenåcentralen i marts eller april.

14. Næste møde 20/10 2015

E-mail:

christian2504

@jubii.dk

Skrevet af Christian Sekretær, d. 22-08-2015

Bestyrelsesmøde d. 11/8 2015

Godkendelse af referat.

Regnskab af 3 konti. Godkendt

Hjemmesiden. Svend mangler billeder og andet, send det til ham hvis i har noget.

Udtyndning af træer sker i efteråret

Festival:

Tømning af skrallespand. ok

Granit på vejen. kommer efter festivalen

Klipning af græs. Torsdag

General oprydning. Gælder alle

Tømning af tank. Alex ringer

Hjælp til festivalen:

1. Bro til fugleskjul. Torsdag- Fredag

2. Opsætning af hegn. Frivillige møder tidlig op.

3. Montering af scene. overlades til andre ved festivalen

4. Hjælp til oprydning søndag er på plads

Evt. Svend hænger seddel op mht. vagtbåde

Næste møde d. 22/9 2015


E-mail:

christian2504

@jubii.dk

Skrevet af Christian Sekretær, d. 08-08-2015

Hej alle
Nu skal i huske at slæbestedet er lukket, den 15/8 2015, da der er festival.

E-mail:

christian2504

@jubii.dk

Skrevet af Lindiz Merts, d. 28-07-2015

hej vil gerne modtage nyt fra klubben - når i sender samkørsel mail.
så jeg slipper for at gå på vores hjemmeside- den er jo ikke helt opdateret- el hva -
Lindiz

E-mail:

lindizmertz

@g.ail.com