Generalforsamling i ASK 05.02.2018.

Valg af dirigent:
Per Andersen valgt.

Indkaldelse er lovlig varslet.

18 fremmødte medlemmer, hvoraf 13 med stemmeret.

Formandens beretning v/Kristian Graugaard.
Se formands beretning på hjemmesiden.

Aflæggelse af regnskab v/Svend Asmussen:
Godkendt.

Aflæggelse af regnskab, ølkassen v/Ulrik Andersen:
Godkendt.

Valgt til bestyrelsen:
Kjeld Hytting.
Alex Mortensen.
Erik Bodilman (genvalgt).

Valg af 2 suppleanter:
1.suppl. Erik Overgaard.
2.suppl. Christian Sørensen.

Valgt til revisor:
1.Per Andersen (genvalgt).
2.Karsten Veggerby (genvalgt)

Valgt til revisor suppleanter:
1.Kjeld Thomsen
2.Mikael Hannibalsen

Klubhus byggeriet:
Skal det igangsættes ?
Enstemmigt vedtaget.

Indkomne forslag:
Ingen.

Eventuelt:
Ansøgning om mulighed for opstilling af skilte, der viser vej til Ans Marina.

Valg af fanebærer:
Per Andersen (genvalgt).

GF afsluttet med smørrebrød.Forside2018