Tange Sø gennem tiderne

Tange Sø

Tange Sø er Danmarks største kunstige sø. Den ligger mellem Viborg Kommune og Silkeborg Kommune. Søen ejes af Tangeværket.

Søen har et opland på 1790 km2 der hovedsageligt består af landbrugsarealer.

Tange Sø modtager vand fra Gudenåen, Borre Å og Tange Å. Afløbet fra Tange Sø findes ved Tangeværket, hvorfra Gudenåen løber videre til udmundingen i Randers Fjord.

Historie:

Gudenåens vand har gennem århundreder været udnyttet som trækkraft. Munkene udnyttede allerede åens vand i Klostermølle ved Mossø for 400 år siden.

Bag Tangeværket var der da dannet en

lang sø med et samlet areal på

I 1918 udarbejdede man et storstilet projekt til udnyttelse af vandkraften i Gudenåen. Efter 2½ års anlægsarbejde kunne Tangeværket indvies den 8. januar 1921.

- Danmarks største kunstige sø.