----HJÆLP ALARM----

Alarmering Politi og ambulance.

ASK , Ans sejl klub har adressen.

Søgade 27, 8643 Ans By

 Ved siden af de offentlige toiletter er der opstillet skilt med tlf 112 og oplysning om placering til alarmcentral.

P.t er der en hjertestarter ved Shell, Ans og AIKC.