Formand:            

 Kristian Graugaard

Tlf .                   20409940

Mail:          kgraugaard@live.dk  

Næstformand:      

Peder Christensen            

Tlf.                 40627674        

Mail.              peder-c@hotmail.com         

Kasserer/havnefogede

Niels Skriver

Tlf.                 22631506

Mail.              nielsskriver3@gmail.com

Sekretær:  

Pia Torjusen Schøler
Tlf.                   51860830          

e-mail.             piatorjusenschoeler@gmail.com     

Klub koordinator

Per Sørensen        

Tlf.                   28120925 

e-mail.             pfredlev@yahoo.dk

Udvalg: 

Festudvalg: 

Carina Nielsen

pusser.cn@gmail.com

Pia Schøler
Webmaster:

Peder Christensen