Standardside

2019

Generalforsamling i ASK 04.02.19.

Velkomst ved formanden til 24 fremmødte medlemmer.

Valg af dirigent:
Per Andersen valgt.

Indkaldelse er lovligt varslet.

Formandens beretning v/Kristian Graugaard:
Se formandsberetning på hjemmesiden.

Aflæggelse af regnskab v/Keld Hytting:
Godkendt.

Aflæggelse af regnskab, ølkassen v/Ulrik Andersen:
Godkendt.

Valg til bestyrelsen:
Kristian Graugaard (genvalgt).
Per "Feta" Kristensen

Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Erik Overgaard (genvalgt)
Christian Sørensen (genvalgt)

Valg af revisorer:
Per Andersen (genvalgt)
Keld Thomsen

Valg af revisor suppleanter:
1. Michael Hannibalsen.
2. Preben Duch.

Valg af fanebærer:
Per Andersen (genvalgt).

Indkomne forslag:
Etablering af WiFi forbindelse til ASK:
Bestyrelsen finder en løsning.

Æresmedlem:
Bestyrelsen har udnævnt Jørgen "Hund" Larsen
som nyt æresmedlem af ASK, og fik af formanden overrakt synligt bevis i form af et diplom med påtegnelser og tak for en stor indsats for klubben.

Generalforsamling afsluttet med kaffe/smørrebrød.