INFO TAVLE FRA BESTYRELSEN

Referater fra bestyrelsesmøder .

Skrevet af Sekretær, d. 14-02-2018

Bestyrelsesmøde 13.02.2018.

Tilstede: Kristian, Basse, Alex, Keld, Preben.

Formanden byder den nye bestyrelse velkommen.

Seneste nyt:
Der arbejdes fortsat på div. ansøgninger/sponsorater, samt mulighederne i at synliggøre området med bla. skilte der viser vej til Ans Marina.

Konstituering af bestyrelsen:
Formand: Kristian Graugaard.
Næstformand/webmaster: Alex Mortensen.
Kasser: Keld Hytting.
Havnefoged: Erik Bodilman (Basse).
Sekretær: Preben Duch.

Aktivitetskalender 2018:
Kan nu ses i klubben, og senere også på hjemmesiden.

Aktivitet i forbindelse med byggeri:
Medlemmerne indkaldes til møde 27/2-18 kl. 19:00 i klubben.

Arbejdsdag med klargøring til sæson 2018:
7/4-18. med kaffe og rundstykker kl.8:00.

Andre emner:
Vi afprøver overvågnings udstyret, og finder gunstige placeringer.

VEL MØDT TIL KOMMENDE SÆSON 2018 I ANS SEJLKLUB, TIL SÅVEL NYE SOM KENDTE ANSIGTER.

E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Sekretær, d. 07-02-2018

Generalforsamling i ASK 05.02.2018.

Valg af dirigent:
Per Andersen valgt.

Indkaldelse er lovlig varslet.

18 fremmødte medlemmer, hvoraf 13 med stemmeret.

Formandens beretning v/Kristian Graugaard.
Se formands beretning på hjemmesiden.

Aflæggelse af regnskab v/Svend Asmussen:
Godkendt.

Aflæggelse af regnskab, ølkassen v/Ulrik Andersen:
Godkendt.

Valgt til bestyrelsen:
Kjeld Hytting.
Alex Mortensen.
Erik Bodilman (genvalgt).

Valg af 2 suppleanter:
1.suppl. Erik Overgaard.
2.suppl. Christian Sørensen.

Valgt til revisor:
1.Per Andersen (genvalgt).
2.Karsten Veggerby (genvalgt)

Valgt til revisor suppleanter:
1.Kjeld Thomsen
2.Mikael Hannibalsen

Klubhus byggeriet:
Skal det igangsættes ?
Enstemmigt vedtaget.

Indkomne forslag:
Ingen.

Eventuelt:
Ansøgning om mulighed for opstilling af skilte, der viser vej til Ans Marina.

Valg af fanebærer:
Per Andersen (genvalgt).

GF afsluttet med smørrebrød.
E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Sekretær, d. 17-01-2018

Bestyrelsesmøde 11.01.18.

Tilstede: Kristian, Svend, Basse, Søren, Preben

Formanden orienterede om at der fortsat arbejdes på ansøgninger omkring støtte fra forskellige fonde og sponsorer til kommende Klubhusbyggeri.

Økonomi:
Kasser gennemgår regnskab som herefter revideres.

Status for klubbens forskellige kategorier af medlemmer:
Ny liste opdateres.

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling:
Udsendes sammen med revideret regnskab til medlemmerne.

Aktivitetskalender for 2018:
Udarbejdes på Bestyrelsesmøde efter GF.

HUSK:
Ordinær Generalforsamling i klubben 05.02.18. kl. 19:00
SE HJEMMESIDEN.

HUSK:
Gule ærter 10.02.18. kl. 13:00
Tilmelding i klubben.

Godt nytår og tak for det gamle.

Vel mødt til en ny og spændende sejler sæson i ASK

E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Kristian Graugaard, d. 26-12-2017

Der har i forbindelse med dette års udsendelse af kontingentopkrævning været nogle få problemer. Skulle nu være rettet, og medlemmer uden e-mail adresse modtager opkrævning pr. post.
Ans Sejlklub ønsker alle medlemmer et godt nytår!

E-mail:

@live.dk

kgraugaard

Skrevet af Kristian Graugaard, d. 10-11-2017

Vi har fra ALTO fået stillet en Hedvandsrenser til rådighed i denne weekend.
Den bliver leveret i løbet af i dag d. 10.11.17
mvh
Kristian

E-mail:

@live.dk

kgraugaard

Skrevet af Sekretær, d. 27-10-2017

Bestyrelsesmøde 25.10.17

Tilstede: Kristian, Svend, Basse, Preben

Status på rep. af varmvands-højtryksrenser.
Det bliver for dyrt at reparere eksisterende, så Svend undersøger markedet, og får et godt tilbud på en ny.

Status på Klubhusbyggeri:
Vi har nu modtaget tilbud fra AH byg, og arbejder videre herfra.
Herom senere.

Brug af Banevogn:
Alle der har noget liggende eller stående ( gælder ikke i tildelte skabe ), bedes få det fjernet inden 06.11.17.
Herefter bliver det fjernet og destrueret.

Økonomi:
Godkendt.

Forslag om oprettelse af Facebook gruppe for medlemmer:
Vi mener ikke for nuværende det er påkrævet og er desuden tidskrævende, for hele tiden at være opdateret.

Klubbens åbningstider i Vinterhalvåret:
Klubben har indtil videre åbent som i Sommerhalvåret.


E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Kristian Graugaard, d. 19-10-2017

Der afholdes bestyrelsesmøde den 24-10-2017 i klubhuset
Hvis du har emner til mødet kan du indsende til bestyrelsen.
mvh
Kristian

E-mail:

@live.dk

kgraugaard

Skrevet af Sekretær, d. 07-09-2017

Bestyrelsesmøde 06.09.17.

Tilstede: Kristian, Svend, Basse, Preben.

Vedrørende Tour de Gudenå 09.09.17.:

Se Hjemmesiden.

Morgenkaffe kl.8:30

Svend laver kort med bådenes placeringer på søen, og kontakter flere bådførere efter medlemslisten.
Svend bestiller rundstykker og sørger for pølser mm.

Klubben stiller båd til rådighed for udlægning og indtagning af startbøjer.
Derudover 2 både for assistance før og under start.

Røde markerings flag skal være synlige på bådene.

Klubhusbyggeri:
Vi afventer stadig tilbud fra tømrerfirma.
Herom senere når det sker.

Bestyrelsen:
Eftersom Per har besluttet sin afgang fra bestyrelsen, træder Erik(Basse)som 1. Supp. ind i bestyrelsen og overtager jobbet som havnefoged pr. dags dato.E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Sekretær, d. 17-08-2017

Til Bådejere og kommende med interesse i Sejlads og godt kammeratskab, kan Ans Sejlklub lige nu tilbyde Medlemsskab og Hanvneplads i Ans Marina til favorable priser.

Kontakt Havnefoged for yderligere information.

Tlf. Nr. og mail adresse kan ses på Hjemmesiden Ans Sejlklub under links:

Om Ans Sejlklub/Bestyrelse og udvalg.

Vi ses forhåbentlig snart.

At sejle er at leve.

Skrevet af Sekretær, d. 16-08-2017

Der blev 15.08.17. afholdt Informationsmøde i ASK angående kommende Klubhusbyggeri.

Hele 10 medlemmer havde afsat tid til dette vigtige møde, hvor Formanden gennemgik byggetilladelsens retningslinier og fremviste tegninger samt gennemgang af disse.

Der var meningen, at der skulle udfærdiges plan for nedrivning, genopbygning, nedsættelse af byggeudvalg samt rekruttering af medlemmer og øvrige interesserede til byggefasen.

Grundet lille fremmøde har vi derfor ikke pt. overblikket med hensyn til, hvor mange der kan samt har lysten til at deltage i arbejdet.

Derfor "klapper vi hesten" indtil videre.

Hvis byggeriet skal igangsættes i 2017, bliver det tidligst efter Tour de Gudenå/Standerstrygning.

Vi håber mange kommer ud af "busken", og tilmelder sig arbejds holdet, så vi kan lave en arbejds plan.

I øvrigt afventer vi tilbud på udendørs arbejdet fra tømrerfirma, som endnu ikke er klar.

PS........... HUSK...........HUSK.........HUSK.........

Biler skal den 02.09.17. ( Tange Sø Folk Festival) være ude af området kl. 09:00

E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Sekretær, d. 12-07-2017

Bestyrelsesmøde 11.07.17

Tilstede: Kristian, Svend, Per, Basse, Preben.

Forberedende møde vedrørende kommende Klubhusbyggeri:

Byggetilladelsens retningslinier, samt gennemgang af tegninger:
Gennemgåes på Info møde 15.08.17.

Plan for nedrivning:
Gennemgåes ligeledes på Info møde 15.08.17.
Her og nu indhentes tilbud på leje af container til byggeaffald.

Plan for genopbygning:
Gennemgåes ligeledes på Info møde 15.08.17.
Her og nu indhentes tilbud fra tømrerfirma på udendørs arbejde, incl. materialer.

Nedsættelse af byggeudvalg, samt rekruttering af medlemmer til byggefasen:
Forventes at finde sted på Info møde 15.08.17.

Afsøgning af mulige Sponsorater:
Der arbejdes på en plan som tidligere brugt.

Evt. T-SHIRTS:
Bestilling på liste i klubben, hvor prøver vil være til stede.

Fortsat GOD SOMMER og på snarlig gensyn på og ved søen og husk: AT SEJLE ER AT LEVE.

E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Sekretær, d. 30-06-2017

Bestyrelsesmøde 27.06.17.

Tilstede: Kristian, Svend, Per, Basse, Preben.

Bestyrelsesarbejde generelt:
Alle enige om en opstramning.

Opfølgning på sidste BM:
Kasser kontakter igen-igen mekaniker angående rep. af damprenser.

Havneplan mm:
Kasser og havnefoged mødes internt snarest og får Havneplan, Kontingent, Nøgleforhold helt på plads.

Aktivitets og Medlemsliste:
Bliver fra næste sæson mere synlig i klubben.

Økonomi:
Kasser oplyser om nuværende status.
Godkendt.

Forberedelser til Sommerfesten:
Telt kommer Fredag 30.06. kl. 15:00.
Bestyrelsen møder med 4 mand.
Flere medlemmer møder også op.

Billetter til Folkefestival 2. September 2017 kan bestilles i klubben.

Placering af overvågnings udstyr:
Beslutning er truffet og tilkobling udføres.

Terrasse byggeriet:
Byggeriet med overdækning er på nær lidt tagarbejde færdiggjort.
Kæmpe tak til alle for indsatsen.

Kommende Klubhusbyggeri:
Der afholdes Informationsmøde tirsdag 15.08.17. kl. 19:00.

Næste BM:
Aftales indbyrdes.

E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Kristian Graugaard, d. 11-06-2017

Så skete endeligt. Efter lang tids venten kom endelig en byggetilladelse i hus.
Så nu kan vi begynde planlægningen af om- og tilbygning til klubhus.
Banevognen er ligeledes lovliggjort!
Endelig har vi tilladelse til at overdække én af terrasserne.

E-mail:

@live.dk

kgraugaard

Skrevet af Sekretær, d. 17-05-2017

Bestyrelsesmøde 16.05.17.

Tilstede: Kristian, Svend, Basse, Preben.

Løsning omkring overvågning af ASK område er besluttet og bestilt.

Kasser og Havnefoged får straks afsluttet kontingent og nøgleforhold og om nødvendigt inddrevet udleverede nøgler.

Samtidig og fra dags dato, ændres depositum for nøgler fra Kr. 200 til Kr. 500.

Pris på elektronisk nøglesystem sammenlignes med nuværende nøglesystem.

På nuværende tidspunkt er der ingen indvendinger omkring byggesagerne.

Terrasse byggeriet igangsættes.

Telt, service og musik til Sommerfesten 01.07. er bestilt.

Menu og afvikling på dagen er dags dato overdraget til Festudvalget, hvor man senere kan indhente flere informationer, samt tilmelding.

E-mail:

prebenduch

@gmail.com

Skrevet af Sekretær, d. 17-05-2017

Bestyrelsesmøde 16.05.17.

Tilstede: Kristian, Svend, Basse, Preben.

Løsning omkring overvågning af ASK område er besluttet og bestilt.

Kasser og Havnefoged får straks afsluttet kontingent og nøgleforhold og om nødvendigt inddrevet udleverede nøgler.

Samtidig og fra dags dato, ændres depositum for nøgler fra Kr. 200 til Kr. 500.

Pris på elektronisk nøglesystem sammenlignes med nuværende nøglesystem.

På nuværende tidspunkt er der ingen indvendinger omkring byggesagerne.

Terrasse byggeriet igangsættes.

Telt, service og musik til Sommerfesten 01.07. er bestilt.

Menu og afvikling på dagen er dags dato overdraget til Festudvalget, hvor man senere kan indhente flere informationer, samt tilmelding.

E-mail:

prebenduch

@gmail.com